sälja ditt ab

Sälja ab för stugförmedling till barnen

2022-06-09

Stugförmedlingen som har varit hela ditt liv så länge nu borde drivas av någon annan och det finns barn som är intresserade. Du kan givetvis skänka ditt ab som en gåva men det är ändå vanligast att man väljer att sälja ab även då det är till ett barn. Det finns det goda skäl till.

Sälja ab till ett eller flera barn

Dels kan det ju vara så att du ska sälja ab till flera barn. Då gäller det att det här görs på ett rättvist sätt. Om du skänker bolaget på ett sätt som leder till att alla dina barn får samma andel av bolaget så kanske det fungerar.

Men ofta så är det ju så att det bara är ett barn som är intresserat av att ta över. Det kanske är ett barn som har varit med om att driva din stugförmedling under många års tid. Då finns det ju ett naturligt intresse för och kunskap om verksamheten.

Viktigt att tänka framåt

När du säljer ditt ab till barn eller någon i familjen ska du alltid tänka framåt. Det kan kännas lockande att ta ett underpris för att det är inom familjen. Men betänk hur detta komma att upplevas i framtiden då värdet på bolaget går upp rejält men inte längre är en del av det arv du lämnar efter dig.

Det kan vara bra att ta upp frågan internt och känna efter. Man kan ofta komma fram till en bra lösning som gör att den som tar över har råd med summan som anses skälig att betala för verksamheten. Många gånger så förstår ju även syskon att det kan finnas stor mening med att familjens stugverksamhet inte säljs till en utomstående.

Klara försäljningen själv eller ta hjälp

Det är egentligen inte så komplicerat att sälja ab och det särskilt när det rör sig om ett generationsskifte. Men det kan ändå vara skönt att få hjälp med detta av en person som jobbar med att sälja företag. Rådgivning är ofta smart inför den här typen av försäljning.

Då du kanske har ett fortsatt intresse av hur det kommer att gå med stugförmedlingen så är det ju också viktigt att du är insatt i vad din roll blir. När man genomför ett generationsskifte så kan det ändå vara så att du som tidigare ägare blir kvar med en ledande position inom bolaget.

Det här kan ju vara ett stort stöd för den som tar över och som inte riktigt är redo för att sköta allting på egen hand. När du fasar ut din närvaro på ett lugnt sätt så blir det bra för dig såväl som för de som tar över. Det här är något som kan vara smart att planera tillsammans så att alla är med på noterna inför försäljningen.

Summering

Du kan sälja ab och din stugförmedling till barn eller släktingar. Tänk dock på att det är viktigt att du inser vad detta kommer att innebära längre fram med tanke på saker som arv. Betänk också vad din roll ska vara då du har sålt bolaget och börjar dra dig tillbaka från verksamheten med stugförmedling.


Etiketter:
Sidor:  Stugförmedling
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 371-319 00
www.0371.se